Обществени поръчки

070-2017/КС - Затворен(а), Реконструкция на блокови индивидуални абонатни станции от топлопреносната мрежа на „Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание.

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 10.07 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила