Обществени поръчки

043-2017 - Затворен(а), Реконструкция на корозирали конструктивни елементи, в събирателно корито на реактор – утаител № 1 тип „Кургаев“, съгласно техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 10.07 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила