Обществени поръчки

097-2020 - Затворен(а), Изследване на деформационните процеси на дигите на секция Б северен сектор на депо за неопасни отпадъци на сгуроотвал

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 18.06 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила