Обществени поръчки

084-2020/КД - Затворен(а), Доставка на 7 броя колектори от РЕ 100 /тръбни системи с разводка/ по техническо задание за Топлофикация Русе ЕАД

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 04.06 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила