Обществени поръчки

066-2020/КУ - Затворен(а), : Подмяна на 250 м. лента и метална конструкция на ГТЛ 21А в „Топлофикация Русе” ЕАД по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 20.05 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила