Обществени поръчки

009-2019/КД - Затворен(а), Доставка на линзови компенсатори по спецификация и техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 18.02 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила