Обществени поръчки

067-2020 - Затворен(а), Доставка на тръби за подмяна на контролни участъци от главни паропроводи Русе IV – по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 04.05 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила