Обществени поръчки

021-2017 - Затворен(а), Обследване на топлофикационни камери от топлопреносната мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 13.06 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила