Обществени поръчки

060-2019/КД - Затворен(а), Доставка на резервни части за парна турбина ПТ-60-90/13, производител ЛМЗ, зав. № 1508/1977 г. ст.№ 5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание и спецификация

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 24.07 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила