Обществени поръчки

031-2023 - Затворен(а), Абонаментно сервизно поддържане, ремонт и експлоатация на повдигателни съоръжения в Топлофикация Русе АД, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 15.09 2023

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила