Обществени поръчки

097-2017 - Затворен(а), Сервизно поддържане на три броя товаро-пътнически асансьори в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 29.08 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила