Обществени поръчки

009-2024 - Затворен(а), Доставка на два броя разходомери за измерване разхода на допълваща вода в Мрежова помпена станция и когенерация, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 25.03 2024

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила