Обществени поръчки

019-2020/ПС - Затворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция -Монтаж на възли и системи -2- Монтаж на възли и системи по техническото задание и проекти

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 04.03 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила