Обществени поръчки

086-2020 - Затворен(а), Извършване на последваща проверка и прекалибриране на ТСИ -по техническо задание и спецификация

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 28.05 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила