Обществени поръчки

010-2024 - Затворен(а), Проектиране, доставка, монтаж и проверка на автоматична лентова везна за въглища към нов лентов конвейр за въглища към парогенератор

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 25.03 2024

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила