Обществени поръчки

005-2018 - Затворен(а), Вземане и разработване на средна проба от пристигащите шлепове с въглища за „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 15.02 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила