Обществени поръчки

065-2018/ПС - Затворен(а), Проектиране,доставки и изграждане на система за мониторинг и управление на инсталация за очистване на димни газове от серни окиси, генерирани от парогенератори ст.№4 и ст.№5 в ТЕЦ Русе Изток по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 28.05 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила