Обществени поръчки

003-2022 - Затворен(а), Доставка на водомери за абонатни станции по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 10.02 2022

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила