Обществени поръчки

036-2019/ПС - Затворен(а), ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ДИМНИ ГАЗОВЕ ОТ СЕРНИ ОКИСИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ ПАРОГЕНЕРАТОРИ СТ.№4 , №5,№7 И №8 В ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК ПО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 08.05 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила