Обществени поръчки

002-2017 - Затворен(а), Доставка на двупътни вентили и електрозадвижвания за абонатни станции, по зададени технически характеристики и спецификации

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 06.02 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила