Обществени поръчки

020-2017/КС - Затворен(а), Демонтаж на шлаков възел, екранни тръби, въздуховоди за горещ въздух, прахопроводи и ширмов паропрегревател на котел 5 по техническо задание и чертежи

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 18.05 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила