Обществени поръчки

032-2021 - Затворен(а), Доставка на 1 брой дроселираща арматура DN 100 PN 240 с електрическо задвижване за рециркулация на ЕПП – 4В – по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 16.09 2021

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила