Обществени поръчки

006-2021 - Затворен(а), Извършване на последваща метрологична проверка на ултразвукови търговски топломери в абонатните станции – по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 15.02 2021

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила