Обществени поръчки

058-2019/ПД - Затворен(а), Доставка на 250т.+–10% техническа течна натриева основа (NaOH) съгласно БДС 2362-85 марка РД или еквивалент съгласно техническо задание и график

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 23.07 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила