Обществени поръчки

047-2017/КУ - Затворен(а), Ремонт на подгревател за питателна вода на парна турбина № 6 в Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание.

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 10.07 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила