Обществени поръчки

005-2024 - Затворен(а), Доставка на два броя еталанни калибратори за ведомствена проверовъчна лаборатория, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 05.03 2024

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила