Обществени поръчки

029-2020 - Затворен(а), Извършване на тестване, проверка и калибриране на газ сигнализаторни системи за метан по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 04.03 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила