Обществени поръчки

111-2017/ПУ - Затворен(а), Реконструкция на котел №5 Обособена позиция проектиране -Разработване на конструктивна документация по технически задания.

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 24.10 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила