Обществени поръчки

018-2018/ПД - Затворен(а), ДОСТАВКА НАТРЪБИ И СИСТЕМА ОТ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ТОПЛОПРОВОДИ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА ВКОПАНИ ДИРЕКТНО В ЗЕМЯТА ПО ЗАДАДЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 15.03 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила