Обществени поръчки

011-2023 - Затворен(а), Извършване на почистване и последваща метрологична проверка на ултразвукови търговски топломери в абонатните станции, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 22.02 2023

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила