Обществени поръчки

042-2020/ПД - Затворен(а), Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция Доставка материали, възли и системи- Доставка на четири плюс шест броя бъркалки комплект с двигател– по техническо задание и чертежи

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 16.04 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила