Обществени поръчки

021-2023 - Затворен(а), Доставка на 1 бр. запорна арматура DN 225 PN 240 L 800 с ел. задвижване /за питателна магистрала/, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 15.05 2023

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила