Обществени поръчки

031-2017/КД - Затворен(а), Доставка на резервни части за абонатни станции, по зададени технически характеристики и спецификации

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 02.06 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила