Обществени поръчки

047-2018/ПД - Затворен(а), Реконструкция на котел №5-Обособена позиция - Изработка и доставка на възли и системи-Изработка и доставка на ширмов паропрегревателна К5

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 21.05 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила