Обществени поръчки

004-2023 - Затворен(а), Доставка на 2 броя запорна арматура DN 65, PN 25 с електрическо задвижване за рециркулация и 2 броя запорно регулираща арматура DN 100, PN 25 с електрическо задвижване

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 08.02 2023

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила