Обществени поръчки

119-2018 - Затворен(а), Доставка на 5 000 кг. +/_ 10% турбинно масло с вискозитетен клас ТП-32 или еквивалент по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 20.12 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила