Обществени поръчки

004-2018 - Затворен(а), Замерване количество въглища, пристигащи с шлепове за „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 15.02 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила