Обществени поръчки

079-2018/КУ - Затворен(а), 1.Обособена позиция - Разработване на конструктивна документация за изработка на газоходи студена и гореща рециркулация към котел 7по техническо задание.

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 17.07 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила