Обществени поръчки

032-2018/ПС - Затворен(а), ПРОЕКТИРАНЕ,ДОСТАВКИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ДИМНИ ГАЗОВЕ ОТ СЕРНИ ОКИСИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ ПАРОГЕНЕРАТОРИ СТ.№4 И №5 В ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК ПО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 18.04 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила