Обществени поръчки

010-2020/КД - Затворен(а), Доставка на турбинно масло ТП-32 за ТГ5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 11.02 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила