Обществени поръчки

066-2019/ПД - Затворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи –Изработка и доставка на 18 броя подвески за екранна система на котел 5 по конструктивна документация

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 12.08 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила