Обществени поръчки

071-2018 - Затворен(а), Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание.

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 30.06 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила