Обществени поръчки

012-2023 - Затворен(а), Извършване на последваща проверка и прекалибриране на ТСИ – по техническо задание и спецификации

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 27.02 2023

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила