Обществени поръчки

110-2017 - Затворен(а), Доставка на топломери за търговско мерене на топлинна енергия в ТПМ на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по технически изисквания

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 23.10 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила