Обществени поръчки

014-2018/ПД - Затворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Доставка арматура-Доставка на два броя предпазни клапани с управление и шумозаглушители по техническо задание.

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 06.03 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила