Обществени поръчки

026-2017 - Затворен(а), Доставка на 220 т. негасена вар за нуждите на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 25.05 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила