Обществени поръчки

023-2021 - Затворен(а), Доставка на 220 т. +/- 10 % негасена вар за нуждите на Топлофикация Русе АД по техническо задание и график

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 27.05 2021

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила