Обществени поръчки

089-2020 - Затворен(а), Проверка и калибриране на системата за непрекъснат мониторинг в Топлофикация Русе ЕАД през 2020 г..

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 29.06 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила