Обществени поръчки

063-2018 - Затворен(а), Доставка на 90 т. +/_ 10% технически течен железен трихлорид , съгласно БДС ЕN 888:2004 или еквивалент по техническо задание“

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 07.06 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила