Обществени поръчки

023-2016/ПС - Затворен(а), ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, И ИЗГРАЖДАНЕ ПРЕГРАДНА СТЕНА НА ОБЕКТ РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕН ТЕРЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩ СГУРООТВАЛ

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 19.12 2016

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила